Paroxetine 10 MG 30 Tabletten

60,00

Paroxetine wordt gebruikt voor behandeling van volwassenen die te maken hebben met depressie en/of angststoornissen. Voorbeelden zijn: depressie, obsessief-compulsieve stoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, posttraumatische stoornis en generaliseerde angststoornis.

Vergelijk

Beschrijving

Paroxetine

Paroxetine wordt gebruikt voor behandeling van volwassenen die te maken hebben met depressie en/of angststoornissen. Voorbeelden zijn: depressie, obsessief-compulsieve stoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, posttraumatische stoornis en generaliseerde angststoornis. Paroxetine behoort tot een groep geneesmiddelen die SSRI’s (selectieve serotonine-heropnameremmers) wordt genoemd.

 • Gebruikt voor behandeling van: obsessieve-compulsieve stoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, posttraumatische stress stoornis en algemene angststoornis
 • Effect: verhogen serotineniveau in de hersenen
 • Werkzame stof: Paroxetine

 

Hoe werkt Paroxetine?

Ieder mens heeft de lichaamseigen stof serotine in de hersenen zitten. Mensen die depressief of angstig zijn, hebben een lagere hoeveelheid serotine dan normaal.  Paroxetine verhoogt het serotineniveau in de hersenen, al is het nog niet bekend hoe Paroxetine exact werkt. Dat geldt ook voor de andere SSRI’s.

 

Hoe wordt Paroxetine gebruikt en wat is de dosering?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Paroxetine is verkrijgbaar in een dosering van 10 en 20 mg. De dosering is afhankelijk van de aard van de klacht:

 • Depressie: startdosering 20 mg, ADH 20 mg, max. dagelijkse dosering 50 mg
 • Obsessief-compulsieve stoornis: startdosering 20 mg, ADH 40 mg, max. dagelijkse dosering 60 mg
 • Paniekstoornis: stardosering 10 mg, ADH 40 mg, max. dagelijkse dosering 60 mg
 • Sociale angststoornis: startdosering 20 mg, ADH 20 mg, max. dagelijkse dosering 50 mg
 • Posttraumatische stress stoornis: startdosering 20 mg, ADH 20 mg, max. dagelijkse dosering 50 mg
 • Gegeneraliseerde angststoornis: startdosering 20 mg, ADH 20 mg, max. dagelijkse dosering
 • Maximale dosering voor personen van 65 jaar en ouder is 40 mg per dag. Het tablet in de ochtend innemen met water, niet kauwen.
 • Wanneer mag u Paroxetine niet gebruiken?
 • U mag Paroxetine in de volgende gevallen niet gebruiken:
 • U hebt de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt
 • U gebruikt geneesmiddelen genaamd monoamineaxidase-inhibitoren
 • U gebruikt een antipsychoticum met de naam thioridaze of pimozide
 • In geval van allergie voor paroxetine of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel

 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Paroxetine?

Als u last heeft van depressie of een angststoornis, kan men soms gedachten ontwikkelen van zelfbeschadiging of zelfmoord, vooral in de eerste periode van inname. Kans hierop is verhoogd als u al eerder gedachten over zelfmoord of zelfbeschadiging had of u een jongvolwassene bent. Is dit het geval? Neem dan onmiddellijk contact op met de huisarts of ziekenhuis. Overige belangrijke bijwerkingen:

Ontwikkelen van acathisie (aandoening die gekenmerkt wordt door gevoel van rusteloosheid en bewegingsdang

Ontwikkelen van serotoninesyndroom of maligne neurolepticasesyndroom (aandoening die gekenmerkt wordt door zeer geagiteerd of prikkelbaar voelen, verwarring, rusteloosheid, het warm hebben, zweten, beven, trillen, hallicunaties, spierstijfheid, plotseling spiersamentrekkingen of een snelle hartslag. Bewustszijnsverlies kan het gevolg zijn.

X